Course curriculum

 1. 1
  • Przygotowanie do startu kursu

  • How to use this Platform [Eng]

  • Lekcja №1

  • L1. Wprowadzenie do zarządzania projektami IT. Role i odpowiedzialności kierownika projektów.

  • Zadanie domowe №1

  • Dodatkowe materiały do zadania domowego №1

  • Lekcja №2

  • L2. Zarządzanie interesariuszami projektu

  • Zadanie domowe №2

  • Dodatkowe materiały do zadania domowego №2

 2. 2
  • Lekcja №3

  • L3. Zarządzanie komunikacją w projekcie

  • Zadanie domowe №3

  • Dodatkowe materiały do lekcji №3

 3. 3
  • Lekcja №4

  • L4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie

  • Zadanie domowe №4

  • Dodatkowe materiały do lekcji №4

  • Lekcja №4.2

 4. 4
  • Lekcja №5

  • L5. Zarządzanie ryzykami w projekcie

  • Zadanie domowe №5

  • Dodatkowe materiały do lekcji №5

  • Lekcja №6

  • L6. Zarządzanie zakresem projektu

  • Zadanie domowe №6

  • Dodatkowe materiały do lekcji №6

 5. 5
  • Lekcja №7

  • L7. Zarządzanie harmonogramem projektu

  • Zadanie domowe №7

  • Lekcja №7.2

 6. 6
  • Lekcja №7.3

  • Lekcja №8

  • L8. Zarządzanie kosztami projektu

  • L9. Zarządzanie jakością projektu

  • L10. Rodzaje umów

  • Dodatkowe materiały do lekcji №8

 7. 7
  • Lekcja №9

  • Dodatkowe materiały do lekcji №9

 8. 8
  • Jak otrzymać certyfikat i dodać go do profilu LinkedIn?